Jesteś tutaj: OFERTA

OFERTA

RODZAJ OFEROWANYCH USŁUG CENA FORMA SZKOLENIA
Szkolenia BHP zwolnione z podatku VAT
Dla Pracodawców
Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 97,00 / 150,00zł online/stacjonarne
Dla pracodawców pełniących zadania służby BHP 1490,00zł stacjonarne
Dla Pracowników
W przypadku zatrudnienia nowego pracownika (szkolenie wstępne) 50,00zł online
 Szkolenia PPOŻ
Kurs konserwatorów klap dymowych 900,00zł online
Kurs konserwatorów drzwi przeciwpożarowych 900,00zł online/stacjonarne
Dla konserwatorów gaśnic 750,00 / 850,00zł stacjonarne